Ергон център България

Ергон център е един от първите центрове в България, който прилага  Ergon technique IASTM. До момента техниката показва отлични резултати при случаи на мускулни увреди (пресни травми и дългогодишни конутзии), сухожилни увреждания, сраствания и уплътнения; следоперативни белези и цикатрикси; болкови синдроми; последици от дискови патологии и изменения; при остеофити (ошипяване); професионални заболявания, отразяващи се на опорно-двигателния апарат и редица други състояния, които го засягат. Целта и идеята на центъра е да прилага основно техниката Ергон, като иновативна терапия с добри резултати. В допълнение се прилагат и много други техники за терапия, които съчетани помежду си, реализират оптимална ефективност.  В центъра работят квалифицирани кинезитерапевти с дългогодишен опит в работата с пациенти с различни заболявания на опорно-двигателния апарат и на човешкия организъм като цяло. Екипът е преминал редица допълнителни курсове и семинари с цел да предлага на Вас възможно най- добро и адекватно консултиране и обслужване. Освен Ергон техниката, в центъра се прилагат методи на въздействие от традиционната китайска медицина, масаж, мануална терапия, кинезитерапия и други, за да можем да предложим максимално пълноценна терапия за Вас и вашите нужди.