Ангел Владимиров Ангелов

Основател на Ергон Център България

По образование е кинезитерапевт, завършил бакалавърска и магистърска степен по Кинезитерапия в Национална Спортна Академия „ Васил Левски“. Магистърската му степен е „ Кинезитерапия в областта на Ортопедията и Травматологията“ , където са и основните му интереси и практически опит. Работил е и с младежи с увреждания и хора в неравностойно положение, където придобива ценен опит в това как хората с увреждания да вземат активно участие в обществения живот и как да се справят с ежедневните предизвикателства пред които са изправени. Преминал е допълнителни курсове и обучения по : Ergon technique Basic& Advanced Level, Аурикулотерапия, Шиацу, Мануални мекотъканни техники за мобилизация на тялото, холистичния метод на Гемотерапията, който е нов за България и др. Неговото усъвършенстване и обучение в различни методи за терапия продължават и в момента. Има афинитет и интерес към методите на терапия и въздействие, които предлага традиционната китайска медицина.